Welkom

Welkom op de website van Stollenberg Groep. Stollenberg Groep is een exploitatie-maatschappij in onroerende zaken. Tot de bedrijfsvoering behoort de aan- en verkoop, verhuur en beheer van vastgoed objecten, evenals de projectmatige ontwikkeling van vastgoed. Alle objecten van De Stollenberg Groep zijn in eigendom en worden in eigen beheer geëxploiteerd. In een aantal gevallen participeert De Stollenberg Groep in bedrijven en/of adviseert zij ten aanzien van de bedrijfsvoering.

De Stollenberg Groep is een solide, betrouwbare vastgoed speler met projecten binnen en buiten de Nijmeegse grenzen. Persoonlijkheid contact, korte lijnen, snelle en hoogwaardige service, slagvaardig en adequaat handelen behoren tot de speerpunten van de Stollenberg Groep.

 

Flexibel en slagvaardig

Stollenberg Groep is een kleinschalige onafhankelijke organisatie die flexibel en slagvaardig werkt en indien nodig snel kan handelen. Kleinschalig als het gaat om direct contact, snelle uitvoering en adequaat handelen. Grootschalig als het gaat om projecten; toonaangevend en zichtbepalend in o.a. het Nijmeegse stadbeeld. Stollenberg Groep werkt met een vast team specialisten en zzp’ers die al jaren de vastgoed projecten op een hoog kwalitatief niveau houden. Want ook onderhoud en kwaliteit behoren tot de belangrijke speerpunten van de Stollenberg Groep.

Stollenberg Groep heeft in de loop van de jaren een evenwichtige portefeuille opgebouwd met bestaande projecten, maar is tevens actief in projectontwikkeling. Van kantoren tot winkelpanden. Op industrieterreinen en in winkelcentra op A1 locaties. Van beperkte metrage tot grootschalige hallen. De portefeuille van de Stollenberg Groep concentreert zich hoofdzakelijk in de regio Arnhem – Nijmegen, maar ook steeds meer daarbuiten.

Meer over Stollenberg Groep